TFFK

Underutvalg styringsform

Utvalget har følgende medlemmer:

Synnøve Søndergaard
Arbeiderpartiet - Leder i utvalg

Ragnhild Melleby Aslaksen
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem

Knut Werner Hansen
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem

Inga Berit Sara
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem

Ronny Wilhelmsen
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem

Svein Leiros
Senterpartiet - Utvalgsmedlem

Jens Ingvald Olsen
Rødt - Utvalgsmedlem

Roar Sollied
Venstre - Utvalgsmedlem

Ann Catharina A. Lango
Venstre - Utvalgsmedlem

Lise Svenning
Høyre - Utvalgsmedlem

Ole-Johan Rødvei
Høyre - Utvalgsmedlem

Rut Antona Olsen
Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem

Jasmin Brix
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Torbjørn Bongo
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Roy Arne Andersen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Julie Møller Wormdal
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Maung San Lwin
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Kim Håkon Pedersen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Aina Borch
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Trond Agnar Eilifsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Robert Wilhelmsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Sigrund Hestdal
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Eva Lisa Robertsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Anne Kaja Knutsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Anne Margrethe Eneberg
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Frode Bygdnes
Rødt - Varamedlem i utvalg

Jan Fjellstad
Venstre - Varamedlem i utvalg

Leif Gøran Vasskog
Venstre - Varamedlem i utvalg

Irene V. Dahl
Venstre - Varamedlem i utvalg

Helge Schjølberg
Høyre - Varamedlem i utvalg

Mikkel Isak Eira
Høyre - Varamedlem i utvalg

Håvard Kyvik Gulliksen
Høyre - Varamedlem i utvalg

Ellen Kristina Saba
Høyre - Varamedlem i utvalg

Kristian Eilertsen
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Tom Erik Forså
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

John Karlsen
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg