TFFK

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av fellesnemnda.

* PSU skal behandle sakene som gjelder forholdet mellom den nye arbeidsgiveren og ansatte.

* Utvalget har dermed en svært viktig rolle som medvirkningsorgan.

* PSU skal være en arena for gjensidig informasjon, diskusjon og kontakt mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

* Utvalget består av til sammen 13 medlemmer. 7 velges fra fellesnemndas medlemmer og 6 velges fra arbeidstakersiden. Leder eller nestleder av fellesnemnda leder PSU.

* Hovedverneombudene i Troms og Finnmark har observatørstatus i PSU.

Dette er medlemmene i PSU:

Ulf Trygve Ballo
Arbeiderpartiet - leder i utvalg

Mari Siljebraaten
Arbeiderpartiet - nestleder i utvalg

Arne Bergland
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Ragnhild Melleby Aslaksen
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Kristen Albert Ellingsen
Høyre - utvalgsmedlem

Ellen Øseth
Sosialistisk Venstreparti - utvalgsmedlem

Ronny Berg
Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem

Hege Ryeng
Unio - utvalgsmedlem

Anders Nybø
Unio - utvalgsmedlem

Klaus Magnus Berg Hansen
LO - utvalgsmedlem

Lillian Bakken Iversen
LO - utvalgsmedlem

Synnøve Lode
Akademikerene - utvalgsmedlem

Karin Henriksen Lisa
YS - utvalgsmedlem

Roy Arne Andersen
Arbeiderpartiet - varamedlem i utvalg

Hanne Linaker
Arbeiderpartiet - varamedlem i utvalg

Jasmin Brix
Arbeiderpartiet - varamedlem i utvalg

Kim Håkon Pedersen
Arbeiderpartiet - varamedlem i utvalg

Line Fusdahl
Høyre - varamedlem i utvalg

Johnny Ingebrigtsen
Sosialistisk Venstreparti - varamedlem i utvalg

Tom Erik Forså
Fremskrittspartiet - varamedlem i utvalg

Ole Jacob Skou Nilsen
Unio - varamedlem i utvalg

Sissel Breie Henriksen
Unio - varamedlem i utvalg

Eva Berg
LO - varamedlem i utvalg

Merete Kurrak
LO - varamedlem i utvalg

Kjetil Helstad
Akademikerene - varamedlem i utvalg

Tor Fredrik Olsen
YS - varamedlem i utvalg