TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Fellesnemnda

Leder arbeidet med å etablere nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fellesnemda har 38 medlemmer: 19 valgt av og blant medlemmer i Troms fylkesting og 19 medlemmer valgt av og blant medlemmer av Finnmark fylkesting.

Nemnda ble konstituert på møtet i Tromsø 17. desember 2018. Fellesnemnda ledes av Kari-Anne Opsal (Ap), nestleder er Ulf Ballo (Ap). 

 

Formål/mandat og myndighetsområde

Fellesnemnda fungerer inntil nytt fylkesting i Troms og Finnmark fylkeskommune er konstituert.

Fellesnemnda skal samordne og forberede sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet i saker som gjelder driften av de to fylkeskommunene.

Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i ett eller begge fylkesting, har fellesnemnda innstillingsrett.

Medlemmer fra Troms

Kari-Anne Opsal
Arbeiderpartiet - leder i utvalg

Willy Ørnebakk
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Knut Werner Hansen
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Mari Siljebråten
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Arne Bergland
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Synnøve Søndergaard
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Hanne Linaker
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Ole-Johan Rødvei
Høyre - utvalgsmedlem

Line Fusdahl
Høyre - utvalgsmedlem

Christine B. Killie
Høyre - utvalgsmedlem

John Karlsen
Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem

Ole M. Johansen
Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem

Ivar B. Prestbakmo
Senterpartiet - utvalgsmedlem

Irene Lange Nordahl
Senterpartiet - utvalgsmedlem

Jens–Ingvald Olsen
Rødt - utvalgsmedlem

Ellen Øseth
Sosialistisk Venstreparti - utvalgsmedlem

Roar Sollied
Venstre - utvalgsmedlem

Widar Skogan
Kristelig Folkeparti - utvalgsmedlem

Askild Gjerstad
Miljøpartiet De Grønne - utvalgsmedlem

Medlemmer fra Finnmark

Ulf Trygve Ballo
Arbeiderpartiet - nestleder i utvalg

Ragnhild Vassvik
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Tarjei Jensen Bech
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Sylvi Jane Huseby
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Geir Ove Bakken
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Kari Lene Olsen
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Ragnhild Aslaksen
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Remi Strand
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Hanne Iversen Noste
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Inga Berit Sara
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Bjørn Johansen
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Arne Liaklev
Miljøpartiet De Grønne - utvalgsmedlem

Jo Inge Hesjevik

Høyre - utvalgsmedlem

Kristen Albert Ellingsen

Høyre - utvalgsmedlem

Lise Svenning

Høyre - utvalgsmedlem

Claus Morten Jørstad

Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem

Ronny Berg

Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem

Trine Noodt

Venstre - utvalgsmedlem

Tommy Berg

Sosialistisk Venstreparti - utvalgsmedlem

Varamedlemmer

Jasmin Brix
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Ronny Wilhelmsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Anne Mette Bæivi
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Ståle Olsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Torill Klogh
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Roy Arne Andersen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Julie Møller Wormdal
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Maung San Lwin
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Aina Borch
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Robert Wilhelmsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Eva Lisa Robertsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Arvid Mathisen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Siv R. Olsen Gamst
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Ellen Kristina Saba
Høyre - Varamedlem i utvalg

Mikkel Isak Eira
Høyre - Varamedlem i utvalg

Gro Marie J. Nilssen
Høyre - Varamedlem i utvalg

Arne Myrseth
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Rut Antona Olsen
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Johnny Olaussen
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Ann Catharina A. Lango
Venstre - Varamedlem i utvalg

Leif Gøran Vasskog
Venstre - Varamedlem i utvalg

Johnny Ingebrigtsen
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Silja Arvola
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Inga Manndal
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Kim Håkon Pedersen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Hugo Salomonsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Torbjørn Bongo
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Trond Agnar Eilifsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Sigrund Hestdal
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Anne Kaja Knutsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Benjamin Furuly
Høyre - Varamedlem i utvalg

Helge Schjølberg
Høyre - Varamedlem i utvalg

Håvard Kyvik Gulliksen
Høyre - Varamedlem i utvalg

Nadia Lilleng
Høyre - Varamedlem i utvalg

Geir Inge Sivertsen
Høyre - Varamedlem i utvalg

Tom Erik Forså
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Kristian Eilertsen
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Ida Gårseth Hov
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Svein Leiros
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Anne Margrethe Eneberg
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Ronny Grindstein
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Wenche Skallerud
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Ingrid Hedlund
Rødt - Varamedlem i utvalg

Frode Bygdnes
Rødt - Varamedlem i utvalg

Edvin Eriksen
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Katrine Boel Gregussen
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Irene V. Dahl
Venstre - Varamedlem i utvalg

Jan Fjellstad
Venstre - Varamedlem i utvalg

Nils Einar Samuelsen
Kristelig Folkeparti - Varamedlem i utvalg

Helga Marie Bjerke
Kristelig Folkeparti - Varamedlem i utvalg

Tor Mikalsen
Miljøpartiet De Grønne - Varamedlem i utvalg

Susanne Langstr-Andersen
Miljøpartiet De Grønne - Varamedlem i utvalg