TFFK

Arbeidsutvalget

Består av ti medlemmer og varamedlemmer, og velges av og blant fellesnemndas medlemmer og varamedlemmer. 

* Fungerer inntil nytt fylkesting i Troms og Finnmark er konstituert.

* Skal bistå fellesnemnda med å forberede, samordne og gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

* Innstiller til fellesnemnda i alle saker som fremmes for fellesnemnda, med unntak av saker som med hjemmel i lov eller etter delegasjon fremmes av andre.

* Skal ta beslutninger av teknisk og administrativ art for å sikre at prosjektet kan holde planlagt progresjon og ikke måtte vente på møter i fellesnemnda. 

Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

Kari-Anne Opsal
Arbeiderpartiet - leder i utvalg
 
Ulf Trygve Ballo
Arbeiderpartiet – nestleder i utvalg

Ragnhild Vassvik
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Willy Ørnebakk
Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

Ivar B. Prestbakmo
Senterpartiet - utvalgsmedlem
 
Christine B. Killie
Høyre - utvalgsmedlem 

John Karlsen
Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem
 
Arne Liaklev
Miljøpartiet De Grønne - utvalgsmedlem

Trine Noodt
Venstre - utvalgsmedlem
 
Jo Inge Hesjevik
Høyre - utvalgsmedlem

Sylvi Jane Husebye
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Tarjei Jensen Bech
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Mari Siljebraaten
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Arne Bergland
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Irene Lange Nordahl
Senterpartiet - Varamedlem i utvalg

Ragnhild Melleby Aslaksen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Kim Håkon Pedersen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Kari Lene Olsen
Arbeiderpartiet - Varamedlem i utvalg

Nils Einar Samuelsen
Kristelig Folkeparti - Varamedlem i utvalg

Ellen Øseth
Sosialistisk Venstreparti - Varamedlem i utvalg

Jens Ingvald Olsen
Rødt - Varamedlem i utvalg

Claus Morten Jørstad
Fremskrittspartiet - Varamedlem i utvalg

Lise Svenning
Høyre - Varamedlem i utvalg

Line Fusdahl
Høyre - Varamedlem i utvalg