TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Valgoppgjør for fylkestingsvalget 2019 er klart

Stemmesedler og personstemmer for valget til det nye fylkestinget for Troms og Finnmark er klart og oversendes nå fylkesvalgstyret for behandling.

Oversikt over kandidater og personstemmer finner du her (PDF, 152 kB)

Det tas forbehold om mulige endringer under fylkesvalgstyrets behandling.

Totalt ble det avgitt 111.455 godkjente stemmesedler i valget i Troms og Finnmark, noe som gir en valgdeltakelse på 57,7 prosent. 46.828 stemmesedler er endret ved at velgerne har krysset av for personstemmer.