TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Sak om ledelsesstruktur klar for politisk behandling

Fellesnemnda under sitt møte i Vadsø i januar. I neste møte, som finner sted i Kirkenes, skal fellesnemnda behandle skisse til ledelsesstruktur. Foto: Harald Hereide, Finnmark fylkeskommune
Prosjektledelsen har ferdigstilt et saksframlegg om forslag til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Saken sendes nå videre til politikerne.

I midten av mai kunngjorde prosjektledelsen sitt forslag til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Siden den gang har skissen blitt drøftet med tillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommuner og de har fått komme med sine innspill. Prosjektledelsen har også mottatt innspill fra andre i organisasjonen.

På bakgrunn av første skisse og innspillene som er kommet, har prosjektledelsen nå laget ferdig et saksframlegg om ny ledelssstruktur. Saken skal behandles i partssammensatt utvalg (PSU) 4. juni, i arbeidsutvalget 11. juni og i fellesnemndas neste møte, som starter 12. juni. I lenken ligger også oversikt over innspillene som er kommet i saken. 

Se alle saker som skal opp i PSU 4. juni her