TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Presentasjon av fylkesråd og politisk plattform

8. november kl. 12:30 presenteres det nye fylkesrådet for Troms og Finnmark, samt deres politiske plattform for 2019-2023. Presentasjonen streames.

Her kan du følge presentasjonen direkte: https://tromsfylke.kommunetv.no/no/broadcast/118 

Det nye fylkesrådet, fylkesordfører og gruppelederne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil være til stede på presentasjonen.