TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Plan for innplassering av ledere

Ulf Trygve Ballo leder tilsettingsutvalget som skal tilsette administrasjonssjef og divisjonsdirektører for den nye fylkeskommunen. Foto: Hege Wallenius
Prosessen med å tilsette og innplassere ledere i den nye fylkeskommunen er i gang. Her er planen for veien videre.

De første lederne som skal tilsettes, er administrasjonssjef og divisjonsdirektører. Hvem som skal tilsettes i disse stillingene, vil bli avgjort av tilsettingsutvalget som ble nedsatt av fellesnemnda under dets møte tidligere i juni.

Tilsettingsutvalget har sitt første møte fredag 28. juni. Nærmere informasjon om ansettelsesprosessen vil bli gitt etter at utvalgets arbeid er kommet i gang.

Utvalget ledes av Ulf Trygve Ballo (Ap). Øvrige politikere i tilsettingsutvalget er Lise Svenning (H), Irene Lange Nordahl (Sp) og John Karlsen (Frp). I tillegg er det to tillitsvalgte i utvalget: Hege Ryeng (Unio) og Lillian Iversen (LO).

Retningslinje for innplassering

Når administrasjonssjef og divisjonsdirektører er tilsatt, skal assisterende divisjonsdirektører, avdelingssjefer og assisterende avdelingssjefer innplasseres. Ekspertgruppe PO/HR har laget et forslag til retningslinje for dette arbeidet. Forslaget skal behandles i prosjektgruppe PO/HR og deretter drøftes med tillitsvalgte før det eventuelt vedtas. Prosessen er tenkt slik:

  1. Lederstrukturen er vedtatt i fellesnemnda
  2. Utvalgskrets og utvalgskriterier defineres. Dette drøftes med tillitsvalgte før beslutning
  3. Det lages stillingsbeskrivelser. Beskrivelsene drøftes med tillitsvalgte før beslutning
  4. Kartleggingssamtaler gjennomføres, tillitsvalgte kan delta
  5. Kvalifikasjonsvurdering gjøres av aktuelle ledere
  6. Forslag til innplassering drøftes med hovedtillitsvalgte som er representert i partssammensatt utvalg (PSU)
  7. Ledere innplasseres gjennom innplasseringssamtale
  8. Det lages nye arbeidsavtaler

 

Øvrige ledere

Arbeidet med innplassering av øvrige ledere vil skje når avdelingene har laget sin organisasjonsstruktur.