TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Ovesen er ny leder for Troms og Finnmark fylkeskommune

Stein Ovesen under et møte i partssammensatt utvalg tidligere i år. Foto: Hege Wallenius
Dagens stabssjef i Troms fylkeskommune, Stein Ovesen, takket fredag ja til stillingen som administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Den nye administrasjonssjefen skal lede den nye fylkeskommunen fra 1.1.2020. Sammen med Ovesen skal den øverste ledergruppen bestå av fire divisjonsdirektører.

Tilsettingen skjedde etter intern utlysning, der hele åtte kandidater søkte på stillingen. Etter intervjuer falt et enstemmig tilsettingsutvalg ned på Stein Ovesen (61) som den rette kandidaten for stillingen som administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 Tilsettingsutvalget valgte Ovesen til administrasjonssjef fordi vi mener han er den rette personen til å lede den nye store organisasjonen som Troms og Finnmark fylkeskommune vil være, sier leder av tilsettingsutvalget Ulf Ballo (Ap).

Ballo har sammen med Lise Svenning (H), Irene Lange Nordahl (Sp) og John Karlsen (Frp) samt Unios Hege Ryeng og LOs Lillian Iversen arbeidet med tilsetting av ny administrasjonssjef.

Variert erfaring

Ovesen har i dag stillingen som stabssjef i Troms fylkeskommune, han er også prosjektleder for sammenslåingen av de to fylkeskommunene sammen med fylkesrådmann for Finnmark fylkeskommune, Øystein Ruud.

Ovesen har vært stabssjef i fylkeskommunen i perioden 2004-2008 og perioden 2011 til nå. I perioden 2008-2011 var han direktør ved Nord-Norges europakontor.

Ovesen har i tillegg til rollen som stabssjef i fylkeskommunen også vært i lederrollen som plan- og næringssjef, plansjef og regional utviklingssjef. 

Ballo sier Ovesens fartstid og brede erfaring som leder for flere etater i fylkeskommunal virksomhet, samt to perioder som stabssjef har vært viktig for tilsettingsutvalgets avgjørelse. Det er også vektlagt at Ovesen har erfaring fra næringslivet og fra ledelse av internasjonalt arbeid.

 Han har solide kunnskaper om begge nåværende fylkeskommuner, Barentsregionen og nordområdene. I tillegg er han en kunnskapsrik person som arbeider godt sammen med både den politiske og administrative ledelsen samt de tillitsvalgte, sier Ballo.

Ledergruppe på fem

Sammen med Stein Ovesen skal den nye ledergruppen bestå av fire divisjonsdirektører. Disse fire skal lede divisjonene plan og økonomi, kompetanse og næring, kultur og levekår samt divisjonen for samferdsel.

De to førstnevnte divisjonene skal ledes fra Vadsø, mens de to sistnevnte skal ledes fra Tromsø. Ovesens stilling har hovedsete i Tromsø.

 Jeg ser fram til en faglig interessant utfordring, og å få være med og utvikle den nye organisasjonen samme med alle våre dyktige medarbeidere. Det blir også interessant å utvikle et godt samarbeid med politisk ledelse, for sammen å utvikle den nye regionen, sier Ovesen.

De fire divisjonsdirektørene skal være på plass i starten av september. Også dette arbeidet ledes av Ballo og resten av tilsettingsutvalget.

Flere søkere

Det var åtte søkere på stillingen som administrasjonssjef, og i henhold til fellesnemndas vedtak i juni var det intern utlysning.

Ballo sier prosessen har vært krevende.

 Vi har hatt mange gode søkere til stillingen som administrasjonssjef, og vi har hatt nokså kort tid på oss, sier han.

Han viser til at utvalget hele veien har trukket de tillitsvalgte i de to fylkeskommunene med i prosessen.

 Vi vil fortsette å drøfte med de tillitsvalgte på samme vis, også når det gjelder tilsettingen av de fire divisjonsdirektørene, sier Ballo.

Han sier tilsettingsutvalget har hatt fysiske møter, men mesteparten av dialogen går over videokonferanse, telefonmøter og andre tekniske løsninger.

 

Kontaktinfo:

Ulf Ballo – 95 41 74 71

Stein Ovesen - 915 51 745

 

Fakta – søkerlister:

Åtte har søkt på stillingen som administrasjonssjef.

Camilla Bjørn

43

Assisterende stabssjef

Tromsø

Kvinne

Anne Hjortdahl

57

Assisterende næringssjef

Tromsø

Kvinne

Stein Ovesen

61

Stabssjef

Tromsø

Mann

Ellen Østgård

66

Fylkeskultursjef

Tromsø

Kvinne

Vibeke Skinstad

47

Ass. fylkeskultursjef/ avd.leder

Tromsø

Kvinne

Nils Arne Johnsen

52

Fylkesnæringssjef

Tromsø

Mann

Øystein Ruud

51

Fylkesrådmann

Vadsø

Mann

Per Bjørn Holm-Varsi

51

Samferdselssjef

Vadsø

Mann