TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Dette er status for sammenslåingsprosessen

Bilde av prosjektlederne Øystein Ruud (til venstre) og Stein Ovesen
– Det administrative arbeidet er i gang, fastslår prosjektledelsen.

Prosjektlederne Stein Ovesen og Øystein Ruud orienterte om fremdriften i fylkessammenslåings-prosjektet i Vadsø mandag 18. mars. Orienteringen ble holdt for arbeidsutvalget for fellesnemnda.

– Med basis i vedtakene som er gjort i fellesnemnda, har vi satt ned styringsgruppene. Prosjektlederne på hvert enkelt fagområde fra begge fylkene har begynt å jobbe, og det blir satt ned faggrupper på alle de mindre områdene, sa Ovesen til arbeidsutvalget og la til:

– Nå er vi i gang. Det administrative arbeidet er i gang, det er statusrapport så langt.

Last ned presentasjonen her

Organiseres som prosjekt
Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner organiseres som et prosjekt, og det er etablert en prosjektledelse og en prosjektstab for å koordinere og gjennomføre prosjektet. I tillegg til ledelsen og staben inngår to styringsgrupper og tolv prosjektgrupper i prosjektorganiseringen. Under de tolv prosjektgruppene er det en rekke ekspertgrupper for et bredt spekter av områder som skal se på konkrete temaer og problemstillinger.

I prosjektplanen heter det at: «En slik modell involverer flere i sammenslåingsprosessen og gir eierskap og god forankring i begge organisasjonene i de pågående prosessene.»

Fellesnemnda har vedtatt prosjektskissen som prosjektledelsen jobber etter.

Spurt om tillitsvalgte
Under orienteringen ble prosjektlederne spurt om de tillitsvalgte er kommet på plass i styringsgruppene og de øvrige gruppene.

– Vi har ukentlige medbestemmelsesmøter med de tillitsvalgte. Nå har vi begynt å få tilbakemeldinger om hvem som skal inn i styringsgruppene, og vi har fått tilbakemeldinger om at nå begynner de å se på hvordan de skal inn i de ulike prosjektene.  Det blir kanskje et kapasitetsproblem når vi ser hvor mange prosjekter som skal i gang. Vi har sagt at de tillitsvalgte kan komme inn der de vil, men de må finne formen sammen med oss på hvordan de skal delta, fordi det er ganske mange grupper som settes ned, sier Ovesen.