TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Ny runde med innplassering av ledere

Ledere kan nå be seg innplassert i stillinger som assisterende divisjonsdirektører, avdelingsledere og assisterende avdelingsledere.

Stillingsbeskrivelsene er lagt ut i Jobbnorge.  Fristen for å be seg innplassert er mandag 18. november.

Lenkene til stillingene er sendt til utvalgskretsen på epost. Dersom noen i utvalgskretsen ikke har mottatt lenkene, ta kontakt med:

I Finnmark: HR-sjef Wencke Elveslett eller ass. HR-sjef Eirin Tapio.

I Troms: PO-sjef Tor Ødegård eller juridisk leder Lina Berg Valnes i PO.

Vedlegg:

Mal for kartleggingssamtale

Retningslinjer for innplassering i lederstillinger

Stillingsbeskrivelser med utvalgskrets

Tidsplan

Veiledning Jobbnorge