TFFK

Ledige stillinger innenfor samferdsel

Fra 2020 slås Troms og Finnmark fylkeskommune sammen til en organisasjon som gir nye og spennende oppgaver. Vi har flere ledige stillinger innenfor samferdsel som venter på å bli besatt av deg.

 

Troms

Finnmark

NVDB og datafangst på veg

Vikariat kommunikasjonsrådgiver

GIS, datafangst og forvaltning

Geotekniker

Rådgiver innkjøp, vei og infrastruktur

Kontrollingeniør dekkelegging

Saksbehandler/rådgiver arkiv

Grunnerverv

Kontrollingeniør tunnel drift og vedlikehold

Kontrollingeniør utbygging

Rådgiver planforvaltning og vegplanlegging

Rådgiver vegforvaltning

Rådgiver erstatningssaker vei

Seksjonsleder drift og vedlikehold

Arkivar