TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Lederne i Troms og Finnmark møttes

Gruppearbeid var en tråd på ledersamlinga. Fra venstre: Liv-Cecilie Evenstad, Renate Thomassen, Birgit Larsen og Alfred Pietilæ.
Bakgrunnen for samlinga i Tromsø er vedtak i fellesnemnda for sammenslåing.

Her heter det at nemnda skal få skisser til organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune - som blir en ny enhet fra 1. januar 2020.

Innspill og skisser

Prosjektledelsen, stabssjef Stein Ovesen i Troms og fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark oppsummerte de to dagene slik:

– Vi er kjempefornøyd med samlinga. Her fikk vi gode tilbakemeldinger med konstruktivt innhold. Nå skal vi ta med oss innspillene og skisser til organisering videre.

Tillitsvalgte først og så politikere

Den 22. mai blir det drøftingsmøter med tillitsvalgte. Så skal partssammensatt utvalg (PSU) behandle skissene 4. juni før det går til politisk nivå.
Behandling av organisasjonsskisser skjer i arbeidsutvalget den 11. juni og til fellesnemndas møte i Kirkenes 12. og 13. juni.
Det var KS (kommunenes interesseorganisasjon) som ledet samlinga. Det å bli kjent med hverandre var en av hensiktene med å møtes.

80 ledere, tillitsvalgte og verneombud deltok på felles ledersamling i Tromsø 10. og 11. april.