TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Konstituerende fylkesting i Harstad åpnet

Troms og Finnmark fylkesting holder konstituerende møte i Harstad 28.-30. oktober. Foto: Trond Magne Henriksen
Mandag til onsdag holdes det konstituerende møtet for Troms og Finnmark fylkesting.

Møtet, som finner sted på Scandic Harstad, åpnet mandag med hilsningstaler fra fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark og ordfører Kari-Anne Opsal i Harstad. Kulturskolen i Harstad sto for det kulturelle innslaget - dans. 

Parlamentarisk styreform

Saken om valg av styreform var blant de første som ble behandlet. Det ble flertall for parlamentarisme.

Med parlamentarisme blir det dannet et fylkesråd i den nye fylkeskommunen. Fylkestinget vedtok at fylkesrådet skal dannes etter utpekingsalternativet.

Troms fylkeskommune har parlamentarisme som styringsform i dag. Finnmark fylkeskommune styres etter formannskapsmodellen.

Valgte fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Ivar B. Prestbakmo ble valgt som fylkesordfører, mens Tarjei Jensen Bech ble valgt som fylkesvaraordfører.

Prestbakmo er i dag fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, samt nestleder i fylkesrådet.

Tarjei Jensen Bech er fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune.

Etter valget av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, overlot fellesnemndas leder Ulf T. Ballo ledelsen av det konstituerende møtet i fylkestinget til Prestbakmo og Bech.

Fylkesvåpen

Det ble fremmet flere forslag i saken om nytt fylkesvåpen. Fylkestinget vedtok forslag 6 om å bruke de to fylkesvåpnene for Troms og Finnmark side om side som nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Møtedag 1

Møtet mandag startet klokken 11. Følgende saker står på planen:

Sak 10/19 - Godkjenning av fylkestingsvalget 2019 i Troms og Finnmark

Sak 1/19 - Valg av styringsform

Sak 8/19 - Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2019-2023

Sak 15/19 - Fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 9/19 - Valg av forretningsutvalg

Møtedag 2

Møtet tirsdag starter klokken 9. Følgende saker på planen: 

Sak 6/19 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

Sak 4/19 - Reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingskomiteene

Sak 7/19 - Valg av fylkestingskomiteer 2019-2023

Sak 11/19 - Møteplan 2020

Sak 16/19 - Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 5/19 - Reglement klagenemnd

Møtedag 3

Møtet onsdag starter klokken 9. Disse sakene skal behandles:

Sak 3/19 - Reglement fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark

Sak 2/19 - Reglement for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 18/19 - Valg styrer, råd og utvalg

Sak 17/19 - Økonomireglement for Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 13/19 - Inntak til videregående opplæring - godkjenning av utsettelse på felles lokal forskrift til opplæringsloven for Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 14/19 - Ny tilbudsstruktur for Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 12/19 - Delegasjon til oppnevning i prøvenemnder

Her er en oversikt over alle de faste representantene og vararepresentantene i fylkestinget i Troms og Finnmark.