TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Intervjuer kandidater til lederstillinger

Tilsettingsutvalgets intervjugruppe. Fra venstre: Ulf T. Ballo, Hege Ryeng og John Karlsen. Foto: Hege Wallenius
Prosessen med å få på plass toppledelsen i Troms og Finnmark fylkeskommune, er i full gang. Denne og neste uke intervjues søkere på divisjonsdirektørstillingene.

Toppledelsen blir ansatt av et politisk tilsettingsutvalg bestående av:

Ulf T. Ballo -leder

John Karlsen

Lise Svenning

Irene Nordahl

Hege Ryeng - representant for fagforeningene

Lillian Bakken Iversen - representant for fagforeningene

Toppledelsen er administrasjonssjef og de fire divisjonsdirektørene (to i Finnmark og to i Troms)

Intervjugruppa består av:

Ulf T. Ballo

John Karlsen

Hege Ryeng

Som praktisk tilrettelegger under intervjuene deltar PO-sjef Tor Ødegaard og jurist Åshild Marita Håvelsrud for de intervjuene som blir gjennomført i Vadsø. I Tromsø er det HR-sjef Wencke Elveslett og jurist Åshild Marita Håvelsrud som deltar.

Tidslinje for prosessen

Tidslinjen for prosessen er noe justert fra tidligere oppgitte tidslinje. Følgende plan gjelder nå:

* Intervju av søkere til divisjonsdirektør-stillinger skjer 12. og 13. august i Vadsø og 19. august i Tromsø.

* Tilsettingsutvalget blir enig om forslag til tilsetting i møte 23. august.

* Tilsettingsutvalgets innstilling sendes på høring til fagforeningene 23. august med frist for uttalelse fra tillitsvalgte 30. august.

* Tilsettingsutvalget gjør vedtak om tilsetting. Etter planen skal nye divisjonsdirektører være på plass senest 4. september.

Ovesen blir administrasjonssjef

Fredag 9. august ble det kjent at dagens stabssjef i Troms fylkeskommune Stein Ovesen blir administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Den nye administrasjonssjefen vil kunne trekkes med som rådgivende part i prosessen ved tilsetting av divisjonsdirektørene. Beslutningsmyndigheten ligger i tilsettingsutvalget.