TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Harstad valgt som sted for første felles fylkesting

Bilde av leder i arbeidsutvalget Kari-Anne Opsal
Det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark i oktober skal holdes i Harstad.

Det besluttet arbeidsutvalget for fellesnemnda da utvalget møttes i Vadsø mandag 18. mars. Til behandling på møtet var sak 16/19 Konstituering fylkestinget Troms og Finnmark fylkeskommune. I innstillingen til saken ble utvalget bedt om å velge hvor det konstituerende fylkestinget 28.-30. oktober skal være.

Etter at saken var diskutert og utvalgets medlemmer hadde fått fremmet sine argumenter, ble det til slutt stemt over et forslag fra Senterpartiets Ivar B. Prestbakmo om å velge Troms-byen Harstad som møtested. Ingen av arbeidsutvalgets medlemmer motsatte seg forslaget, som dermed ble enstemmig vedtatt.

– Harstad er historisk grunn. Det kan bli symbolsk, sa arbeidsutvalgets leder Kari-Anne Opsal etter at avgjørelsen var fattet.

Fire alternativer

I innstillingen, som kom fra prosjektledelsen for sammenslåinga, ble det påpekt at det ville være hensiktsmessig å legge møtet til det stedet som skal være fylkeshovedstad. Ettersom fylkeshovedstaden for det nye fylket ennå ikke er avklart, ble det derfor forslått fire alternativer til møtested. Disse var Tromsø, Vadsø, Harstad og Alta.

I argumentasjonen for Harstad som møtested heter det:

«Harstad er den sørligste byen i det nye fylket. Harstad tilhører også den mest befolkningstunge regionen i Nord-Norge. Det har vært mye fokus på den nordlige delen av det nye fylket i og før sammenslåingsprosessen. Det kan være symbolsk å legge konstitueringen av det nye fylkestinget til Harstad for å vise at denne delen av fylket ikke er glemt».

Fellesnemnda kaller inn

Det er lederen av fellesnemnda som kaller inn til konstituerende møtet i fylkestinget. Funksjonstiden til fellesnemnda går ut når det nye fylkestinget er konstituert.

Det nye fylkestinget skal bestå av 57 fylkestingsrepresentanter.