TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Fylkesrådets budsjettforslag

Fylkesrådet innstilte den 26.11 budsjettforslag for nye Troms og Finnmark fylkeskommunes første budsjett og økonomiplan.

Se vedtaket her

Budsjettforslaget er en konsolidering av de to separate fylkeskommunenes vedtatte økonomiplaner, med de føringer som fellesnemnda har gitt gjennom budsjettprosessen i 2019.

Investeringsprogrammet til Troms og Finnmark fylkeskommune fra fellesnemndas behandling i juni 2019 ligger til grunn for investeringsbudsjettet. Fylkeskommunen har et offensivt investeringsbudsjett med flere viktige satsinger, blant annet Langsundforbindelsen, oppgradering av Tromsøtunellene, Fisk-til-marked-pakken og sluttføring av skoleutbyggingene ved Ishavsbyen, Harstad, Hammerfest og Nordkapp.

Det er funnet rom til å øke netto driftsresultat noe etter fellesnemndas behandling, netto driftsresultat i 2020 er budsjettert til 1,8%.

Budsjett og økonomiplan skal behandles i fylkestingets samling 13.desember. Fylkesrådet vil legge opp til at budsjettet rulleres i fylkestingets samling i mars.