TFFK

Foreslår ledelsesstruktur for nye Troms og Finnmark fylkeskommune

Prosjektlederne Stein Ovesen (t.v.) og Øystein Ruud kunngjorde onsdag 16. mai sitt forslag til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen.
Prosjektledelsen foreslår to modeller til organisering av lederfunksjonene i det nye fylket.

Prosjektledelsen for sammenslåinga av Troms og Finnmark fylkeskommuner har den siste tiden jobbet med skisser til organisasjonskart/ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Prosjektledelsen har tatt utgangspunkt i de vedtatte føringene fra Fellesnemnda, ansattgarantien og regionreformens målsetting om å styrke fylkets rolle som samfunnsutvikler.
Nå er prosjektledelsens forslag klart. Se hele forslaget i drøftingsnotatet.

Til drøfting

Notatet vil bli drøftet med tillitsvalgte 22. mai.
Etter møtet med de tillitsvalgte blir det laget et saksfremlegg om organisasjonskart/ledelsesstruktur. Saken vil deretter bli behandlet i partssammensatt utvalg (PSU) 4. juni, i arbeidsutvalget 11. juni og fellesnemnda 12. juni.

Bedt om å lage skisse

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 26. februar at prosjektledelsen skulle utarbeide skisser til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Prosjektledelsen lagde senere en tidsplan for arbeidet. Tidsplanen ble presentert for og drøftet med tillitsvalg i april. Under ledersamlingen i Tromsø 10. april ble det gjort gruppearbeid på ledelsesstruktur. Forslaget som nå presenteres av prosjektledelsen er foreløpig siste ledd i prosessen.
Innspill kan sendes til prosjektledelsen@nyetffk.no.