TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Fellesnemnda møttes i Vadsø

Foto: Harald F. Hereide
Valgnemnd, arbeidsutvalg og budsjett var blant sakene som ble behandlet da fellesnemnda for sammenslåinga av Troms og Finnmark fylkeskommuner møttes i Vadsø.

Møtene fant sted 30. og 31. januar på fylkeshuset. Dette var fellesnemndas første møte i Vadsø og det andre møtet totalt.

Da fellesnemnda avholdt sitt andre møte i slutten av januar, var valg av arbeidsutvalg blant sakene som ble behandlet.
Møtet fant sted på fylkeshuset i Vadsø 30. og 31. januar. Dette var fellesnemndas andre møte i rekken. På sakslisten sto, blant mye annet, valg av arbeidsutvalg. (Se hele møteprotokollen i lenken til høyre på siden)

Arbeidsutvalget skal bistå fellesnemnda med å forberede, samordne og gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Utvalget innstiller til fellesnemnda i alle saker som fremmes for fellesnemnda, med unntak av saker som med hjemmel i lov eller etter delegasjon fremmes av andre.

Disse ble valgt som medlemmer til arbeidsutvalget:
Kari-Anne Opsal, Ap - leder
Ulf T. Ballo, Ap – nestleder
Ragnhild Vassvik, Ap
Willy Ørnebakk, Ap
Ivar B. Prestbakmo, Sp
Christine B Killie, H
John Karlsen, FRP
Arne Liaklev, MDG
Trine Noodt, V
Jo Inge Hesjevik, H

Vara for Ap og Sp:
1. Sylvi Jane Husebye, Ap
2. Tarjei Jensen Bech, Ap
3. Mari Martinsen Siljebraaten, Ap
4. Arne Bergland, Ap
5. Irene Lange Nordal, Sp
6. Ragnhild Aslaksen, Ap
7. Kim Håkon Pedersen, Ap
8. Kari Lene Olsen, Ap

Vara for H, FrP, MDG, V, KrF, R og SV:
1. Nils Einar Samuelsen, KrF
2. Ellen Øseth, SV
3. Jens Ingvald Olsen, R
4. Claus Jørstad, FRP
5. Lise Svenning, H
6. Line Fusdahl, H