TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Fellesnemnda møttes i Tromsø

Foto:
Fellesnemnda for sammenslåinga av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune avholdt sitt møte i Tromsø 26. og 27. februar.

Møtet ble direkteoverført på video.

Kari-Anne Opsal (Ap) er fellesnemndas leder, Ulf Ballo (Ap) er nestleder.
Her kan du lese mer om regionreformen og få tilgang til møteplaner, saksdokumenter og protokoller.
Under følger sakslista til møtet.
• Sak 15/19 Valg underutvalg
• Sak 16/19 Endring av vedtak vedrørende valgstyret og varamedlemmer
• Sak 17/19 Gjennomgang av oppgaver som må være løst innen utgangen av 2019
• Sak 18/19 Justert budsjett fellesnemnda
• Sak 19/19 Erfaringer og lærdom fra fylkessammenslåingsprosesser
• Sak 20/19 Justering av godtgjøringsreglementet
• Sak 21/19 Høring inntektssystemet
• Sak 22/19 Prosjektplan
• Sak 23/19 Prinsipper for sammenslåing
• Sak 24/19 Avtalen om overføring av ansatte fra SAMS
• Sak 25/19 Eierskap og samarbeidsavtaler
• Sak 26/19 Direkteanskaffelse ERP
• Sak 27/19 Direkteanskaffelse sak og arkivsystem
• Sak 28/19 Frikjøp av tillitsvalgte
• Sak 29/19 Husregler