TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Endringer i prosjektorganisering og nye mandater

Organiseringa av prosjekt sammenslåing er endret. Se nederst i saken for større versjon av bildet.
Prosjektbeskrivelsen for sammenslåinga av Troms og Finnmark har blitt revidert av prosjektledelsen. Det gjøres endringer både i organisering og mandater.

– Det er blant annet behov for å involvere divisjonsdirektørene direkte i prosjektet, samtidig som vi tilpasser prosjektorganiseringen til divisjonsmodellen, heter det i det nye prosjektbeskrivelsen, som kan leses i sin helhet her.

Blant noen av de viktigste momentene i den nye prosjektbeskrivelsen er:

  • Styringsgruppene vil ikke lenger fungere som styringsgrupper. Det opprettes en ny styringsgruppe som ledes av administrasjonssjefen, der de øvrige deltakerne er divisjonsdirektørene, hovedtillitsvalgte for sammenslutningene og hovedverneombud.
  • Følgende beslutningsstruktur legges til grunn: Ekspertgrupper --> Prosjektgrupper --> Styringsgrupper --> Strukturen er hierarkisk oppbyggd, hvert nivå rapporterer til neste nivå.
  • Det er utarbeidet leveransemål for hver prosjektgruppe