TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Disse sakene ble behandlet da fellesnemnda møttes i Tromsø

Ulf T. Ballo ble valgt som fellesnemndas leder under møtet onsdag. Foto: Hege Wallenius
I alt 18 saker ble behandlet under møtet i Tromsø 2. og 3. oktober.

* Finn alle saksdokumenter og vedtak her

* Se opptak fra møtet torsdag

* Kommer: Opptak fra onsdagens møte

Ny leder

I første sak onsdag, sak 53/19 - Valg - ny leder av fellesnemnda, ble Ulf Ballo valgt som ny leder av fellesnemnda. Han har inntil nå vært nestleder. Kari-Anne Opsal som har vært fellesnemndas leder, blir nestleder.

Fylkesvåpen

Sak 54/19 - Fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune: Det ble vedtatt at fellesnemnda innstiller på forslag nummer 1 som nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Videre prosess: Innstillinga fra fellesnemnda går videre til behandling i de to respektive fylkestingene i Troms og Finnmark. Saken skal så fremmes fra de to fylkeskommunene til endelig vedtak i det konstituerende fylkestinget for Troms og Finnmark fylkeskommune 28.-30. oktober i Harstad.

Fra venstre: Forslag nummer 1, 2 og 3 til nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Andre saker

For øvrig ble disse sakene behandlet i løpet av onsdag og torsdag. Merk: Vedtak legges ut fortløpende på opengov-siden.

Sak 49/19 - Gjennomføring av konstituerende fylkesting

Sak 61/19 - Reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingskomiteene

Sak 58/19 - Økonomireglement

Sak 62/19 - Reglement for klagenemnda

Sak 57/19 - Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 56/19 - Reglement for fylkeseldrerådet

Sak 52/19 - Reglement for fylkesråd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark:

Sak 47/19 - Orientering om arbeidet med overføring av SAMS-vegadministrasjon

Sak 50/19 - Regional avtale mellom integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 51/19 - Prinsipper for tilsettinger i Troms og Finnmark fylkeskommuner:

Sak 63/19 - Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023:

Sak 59/19  - Retningslinjer for fleksibel arbeidstid

Sak 60/19 – Prosedyre for innplassering av leder og medarbeidere i ny organisasjon

Sak 55/19: Tidsplan for ny ledelsesstruktur

Sak 48/19: Offentlig tannhelsetjeneste i den nye sammenslåtte kommunen Skånland/Tjeldsund

Sak 6/19: Kontrollutvalgssak 39/19 – kartleggingsrapport «fylkeskommunens internasjonale arbeid»