TFFK

Disse fire er tilbudt jobb som direktører i det nye fylket

To fra dagens Finnmark fylkeskommune og to fra dagens Troms fylkeskommune tilbys stillinger som divisjonsdirektører i nye Troms og Finnmark fylkeskommune.
Stein Ovesen er allerede tilsatt i stillingen som administrasjonssjef. Nå er også lederteamet hans snart på plass. Dersom alle takker «ja» starter de opp i de nye stillingene fra 1. januar 2020.

Disse tilbys jobben

Dagens fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune, Øystein Ruud, tilbys stillingen som assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Dagens fylkesutdanningssjef i Troms fylkeskommune, Børre Krudtå, tilbys stillingen som divisjonsdirektør for næring og kompetanse. Dagens kultursjef i Finnmark fylkeskommune, Marianne Pedersen, tilbys stillingen som divisjonsdirektør for kultur og levekår. Dagens samferdselssjef i Troms fylkeskommune, Bjørn Henrik Kavli, tilbys jobben som divisjonsdirektør for samferdsel.

Fellesnemnda har lagt kontorsted Vadsø for divisjonsdirektør for plan og økonomi samt næring og kompetanse. Divisjonsdirektør for kultur og levekår samt samferdsel har kontorsted Tromsø.

 

Kort svarfrist

De fire som nå har fått tilbudet fra tilsettingsutvalget, får en kort svarfrist på om de tar stillingen eller ei.  Dersom de ikke takker ja, vil tilsettingsutvalget gå tilbake til de resterende søkerne og vurdere hvem som da bør tilbys jobben.

Det har kommet tilbakemeldinger på at tilsettingsutvalget burde ha rangert flere til stillingen i første runde, i tilfelle noen svarte nei. Men dette ønsket ikke utvalget

- Utvalget ønsket ikke å legge føringer på den videre prosessen, derfor ble bare en person innstilt på hver stilling, sier Ulf Ballo, leder for tilsettingsutvalget.

Sammen med Lise Svenning (H), Irene Lange Nordahl (Sp) og John Karlsen (Frp) samt Unios Hege Ryeng og LOs Lillian Iversen har Ballo arbeidet for å finne de rette kandidatene for lederstillingene i den nye fylkeskommunen.

 

16 intervjuer

Søknadsfristen til stillingene gikk ut 22. juli. Først ble ny administrasjonssjef tilsatt, før tilsettingsutvalget startet på prosessen med divisjonsdirektører.

I prosessen med divisjonsdirektører ble det gjennomført 16 intervjuer. Dette var de som ble ansett å være kvalifisert etter kravene som ble stilt i utlysningsteksten. De som etter intervjuene ble ansett å være best kvalifisert, ble vurdert videre etter at samtlige intervjuer var gjennomført.

Fakta – dette var kvalifikasjonskravene:

  • Relevant høyere utdanning
  • Omfattende ledererfaring og ledererfaring fra et av fagfelt(ene) som skal ledes i divisjonen
  • Våre nye ledere må ha vist at de kan gjennomføre gode beslutnings- og medvirkningsprosesser i samarbeid med politikere og ansatte, at de er gode på kommunikasjon og samarbeid og at de i stillingene som de har hatt har skapt gode fylkeskommunale tjenester sammen med sine ansatte.

Fire menn – en kvinne

Et annet innspill som er kommet fra de tillitsvalgte og media, er at det i den nye ledelseskvintetten er sendt tilbud til fire menn og en kvinne.

- Vi har en plikt til å finne den best kvalifiserte søkeren til stillinger i det offentlige, som følge av kvalifikasjonsprinsippet. Derfor ble det slik, sier Ballo

Han har møtt flere gode søkere til stillingene.

- Det er mye god kompetanse i de to fylkene. Vi trenger alle med på laget, og prosessen med tilsetting videre i organisasjonen begynner nå, avslutter Ballo.