TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

De skal lede den nye fylkeskommunen

Øverst fra venstre: Øystein Ruud, Stein Ovesen, Bjørn Henrik Kavli. Nederst fra venstre: Marianne Pedersen og Børre Krudtå.
Kommende administrasjonssjef Stein Ovesen i Troms og Finnmark fylkeskommune har nå lederteamet sitt på plass.

Etter at tilsettingsutvalget nylig tilsatte Ovesen i stillingen som administrasjonssjef, har utvalget nå også tilsatt fire divisjonsdirektører.

Øystein Ruud blir assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Børre Krudtå blir divisjonsdirektør for næring og kompetanse. Marianne Pedersen blir divisjonsdirektør for kultur og levekår, og Bjørn Henrik Kavli blir divisjonsdirektør for samferdsel.

Innplasseringsprosess

Fellesnemnda vedtok i juni at det var et politisk styrt utvalg som skulle tilsette de fem topplederne i den nye fylkeskommunen. Samtidig ble kontorsted Vadsø satt for divisjonsdirektør for næring og kompetanse og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Kontorsted Tromsø ble satt for administrasjonssjef, divisjonsdirektør for samferdsel og divisjonsdirektør for kultur og levekår.

Siden det har vært en innplassering av arbeidstakere som allerede arbeider i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune, er kandidatene vurdert opp mot hvilke kvalifikasjoner de har opp mot utlysningsteksten.

– Jeg mener vi har dyktige og erfarne personer i alle stillingene, og at de fem topplederne vil utgjøre et godt team. Det er viktig når vi skal utvikle organisasjonen videre, samt sikre befolkningen i Troms og Finnmark gode tjenester på mange samfunnsområder, sier leder Ulf Ballo i tilsettingsutvalget.

I tilsettingsutvalget har det for å sikre involvering vært med to tillitsvalgte. I tillegg har hovedsammenslutningene for de to fylkeskommunene vært med på å drøfte utlysningstekst, hvem som skal kunne søke og selve innstillinga.

Variert erfaring

Alle fire som nå er tilsatt, har solid bakgrunn fra sine områder. Ruud har vært fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune siden 2012. Han har også vært fylkesadvokat, leder for jus og innkjøp og eiendomssjef i Finnmark fylkeskommune.

Krudtå har vært assisterende fylkesutdanningssjef og fylkesutdanningssjef i Troms fylkeskommune de to siste årene. Han har også vært rektor ved to videregående skoler i til sammen åtte år, og rektor ved to grunnskoler.

Kavli har vært samferdselssjef i Troms fylkeskommune i 13 år. Han har med det god kjennskap til divisjonen for samferdsel, der flere av oppgavene han har i dag, videreføres.

Pedersen har hatt lederstillinger i kulturavdelinga i Finnmark fylkeskommune i perioden 1998-2016. Hun har vært prosjektleder for fylkesveiarbeidet SAMS i ni måneder, og hun er nå nytilsatt kultur- og miljøsjef i Finnmark fylkeskommune.