TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Ber departementet se på finansieringa av sammenslåinga

Leder Kari-Anne Opsal og nestleder Ulf Trygve Ballo i fellesnemnda har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ledelsen i fellesnemnda ber om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her vil de diskutere utfordringer med å finansiere sammenslåingsprosessen.

Det går fram av et brev som ble sendt til departementet 11. april. Brevet er signert fellesnemndas leder Kari-Anne Opsal og nestleder Ulf Trygve Ballo. Her påpekes det at fellesnemnda mener at «en av de vesentligste utfordringene for en vellykket sammenslåingsprosess er økonomien i selve sammenslåingen».

Nå ber fellesnemdas ledelse om å få et møte med den politiske ledelsen i Kommunal- og moderingsdepartementet om temaet.

30 millioner

Bakgrunnen for forespørselen er et vedtak som ble gjort i fellesnemnda i Tromsø i februar. I sak 18/19 – Revidert budsjett fellesnemnda vedtok fellesnemnda et budsjett for sammenslåingsarbeidet på 28 millioner kroner i 2019.

Samtidig ble ledelsen i fellesnemnda bedt om å henvende seg til kommunaldepartementet og Stortinget angående ytterligere finansiering. I begrunnelsen står følgende: «Budsjettet viser en underdekning på 30 millioner kr. Fellesnemnda ber regjeringa foreta en tilleggsbevilgning på 30 millioner kr slik at merkostnadene får en mer forsvarlig dekning».

I brevet til departementet anmoder ledelsen nå departementet «om å se særskilt på finansieringen av sammenslåingen i Troms og Finnmark, ettersom utfordringene er noe spesielle med tanke på kostnader med reiser og møteavholdelse».

Vil diskutere flere temaer

I tillegg til prosjektmidler til sammenslåing, er det ytterligere to temaer ledelsen i fellesnemnda også ønsker å diskutere med departementet: Revidering av inntektssystemet i forbindelse med regionreformen og nye oppgaver til fylkeskommunene.

Departementet har gjennomført en høring på utkast til nytt inntektssystem. Av brevet fra ledelsen i fellesnemnda går det fram at det er viktig for dem at det nye inntektssystemet innfases i 2020.

Om nye oppgaver skriver ledelsen blant annet at de er opptatt av at den pågående omorganiseringen må følges opp med en reell styrking av de nye fylkeskommunene, noe som betyr at de vil ha en størst mulig overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene.