TFFK

Bedt om å velge sted for fylkesting

Når arbeidsutvalget (AU) møtes i Vadsø mandag 18. mars, skal utvalget ta stilling til hvor det første fylkestinget for Troms og Finnmark skal finne sted.

Arbeidsutvalget skal i sitt møte behandle sak 16/19 - Avholdelse av konstituerende fylkesting. I sakens innstilling ber prosjektledelsen om at utvalget velger sted for det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark, som holdes 28.-30. oktober. 

Tromsø, Vadsø, Harstad og Alta er foreslått som mulige steder.

Orienterer om sammenslåinga

Første punkt på programmet for møtet i arbeidsutvalget er imidlertid en orientering fra prosjektledelsen om framdriften med sammenslåingsarbeidet. Da fellesnemnda møttes i Tromsø i slutten av februar, vedtok de skissen som legger grunnlaget for sammenslåingsarbeidet.

Møte i underutvalg

Underutvalg budsjett og økonomiplan møtes også i Vadsø 18. mars. Underutvalget består av medlemmene i AU, pluss ytterligere to medlemmer, og har følgende saker til behandling: 

Fullstendig agenda for møtet i arbeidsutvalget og for møtet i underutvalg budsjett og økonomiplan finnes her