TFFK

Arbeidsutvalget møttes i Vadsø

Nestleder Ulf Trygve Ballo i arbeidsutvalget under møtet i Vadsø mandag 3. juni. Foto: Hege Wallenius
Møteplan for det nye fylkestinget var blant temaene da fellesnemndas arbeidsutvalg møttes i Vadsø.

Se video fra møtet her

På lista over saker til behandling sto sak 20/19 - Møteplan for fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 2019. I forslaget til vedtak/innstilling heter det:

«Fellesnemnda har behandlet møteplan for fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 2019 og vedtar følgende møteplan:
28.-30.10.2019 – konstituerende fylkesting
13.12.2019 – fylkesting for å vedta budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023.»

Arbeidsutvalget vedtok innstillingen. I tillegg ble Tromsø valgt som sted for fylkesting den 13. desember.

Også to referatsaker sto på sakslista. Disse var referatsak 1/19 - Orientering om møte med kommunal- og moderniseringsminister 16.5.2019 og 2/19 - Orientering høring kommuneproposisjonen.

Etter avsluttet møte ble tillitsvalgte fra flere fagforeninger invitert til å gi sine innspill rundt sammenslåinga. Representanter fra Akademikerne, Unio, YS og LO uttalte seg.