TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Arbeidet med nytt fylkesvåpen er godt i gang

F.v: Trond Magne Henriksen (FFK), Karine Kimo Pedersen, Mia Krogh, Knut Are Mortensen (TFK), Marit Anne Hauan, Arvid Sveen og Andreas Johansen (TFK). Foto: Hanne H. Lille
Torsdag 12. september var fagjuryen samlet for å gå igjennom de innkomne forslagene til nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune.

For å få en best mulig prosess rundt valget er det satt sammen en fagjury som innehar en bred kompetanse, og som representerer både Troms og Finnmark godt.  

Fagjuryen består av: 

  • Karine Kimo Pedersen, daglig leder og grafisk designer i Árvu.
  • Mia Krogh, avdelingsleder/konservator Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.
  • Arvid Sveen, billedkunstner.
  • Marit Anne Hauan – tidligere direktør ved Tromsø Museum, folklorist, førsteamanuensis ved Norges Arktiske Universitet.

Stort engasjement

I forkant av fagjuryens møte hadde innbyggerne i Troms og Finnmark, samt fem profesjonelle byråer; hvorav to er fra Finnmark, ett fra Troms og to fra Østlandet, vært invitert til å delta i en designkonkurranse.  

Deltakerne i konkurransen ble bedt om å tenke over hva som er felles for Troms og Finnmark, og hvilke motiv som betyr noe for alle innbyggerne i det nye fylket.

Til sammen kom det inn over 500 innbyggerforslag.  

Politisk behandling

Administrasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått gjennom alle innkomne forslag og gjort en grovsortering av disse.

Fagjuryens oppgave er å velge ut 3 forslag, som skal legges frem i fellesnemda i rangert rekkefølge.

Politikerne i fellesnemda velger så ut ett av forslagene, som sendes til de to fylkestingene for endelig avgjørelse. 

Det nye fylkesvåpenet vil gjelde fra 1. januar 2020 og skal synliggjøres på alt fra digitale flater, saksframlegg og brevark, til skilting på bygg og symbol på det nye fylkesordførerkjedet.

Fagjuryen hadde mange gode forslag å vurdere. F.v: Mia Krogh, Trond Magne Henriksen (FFK) og Katrine Kimo Pedersen. Foto: Hanne H. Lille