TFFK

Ekspertgruppe eierskap

Navn Rolle e-post PP Teams
Hauk-Are Kristiansen Ekspertgruppeleder hauk-are.kristiansen@tromsfylke.no    
Siv-Nina Langhaug Ekspertgruppeleder Siv-Nina.Langhaug@ffk.no