TFFK

Ekspertgruppe internkommunikasjon

Navn Rolle E-post PP Teams
Ketil Steigen   ketil.steigen@ffk.no   Ok
Anders Lauridsen   anders.lauridsen@ffk.no   Ok
Hanne Holmgren Lille