TFFK

Styringsgruppe sikker drift

Navn Rolle E-post PP Teams
Ole Stian Søyseth Styringsgruppekoordinator ole.stian.soyseth@ffk.no    
Berit Koht Medlem berit.koht@tromsfylke.no    
Tor Ødegård Medlem tor.odegard@tromsfylke.no    
Kristina Bratrein Medlem Kristina.Bratrein@tromsfylke.no    
Ragnhild Evjen Angell Medlem ragnhild.evjen.angell@ffk.no    
Anne-Cathrine Larsen
Medlem
anne-cathrine.larsen@ffk.no    
Knut Are Mortensen Medlem knut.are.mortensen@tromsfylke.no    
Heidi Brandt Prosjektledelsen heidibrandt@ffk.no    
Per-Bjørn Holm-Varsi Observatør, samfunnsutviklerrollen Per.Bjorn.Holm-Varsi@ffk.no    
Lillian Bakken Iversen Tillitsvalgt LO lillian.iversen@ffk.no    
Henrik Seppola Larsen Tillitsvalgt Akademikerne Henrik.Seppola.Larsen@ffk.no    
Anders Nybø Tillitsvalgt UNIO anders.nybo@ffk.no    
Karin Henriksen Lisa Tillitsvalgt YS Karin.Henriksen.Lisa@ffk.no    
Kristen Fosli Hovedverneombud kristen.fosli@tromsfylke.no    
Stig Ole Pedersen Hovedverneombud Stig.Ole.Pedersen@ffk.no    
Ole Jacob Skou Nilsen Tillitsvalgt UNIO (vara for Anders Nybø)