TFFK

Ekspertgruppe 2 - Driftskontrakter infrastruktur - SA-SAM-002

Navn Rolle E-post PP Teams
Johan Rolstad Leder Johan.A.Rolstad@ffk.no Eier X
Siri Hanevold Medlem Siri.Hanevold@tromsfylke.no Medlem X
Knut Øvervoll (SVV) Ekstern ressurs      
Jan Egil Vassdokken Medlem jan.egil.vassdokken@tromsfylke.no Medlem X
Tor-Ivar( SVV) Ekstern ressurs      
Kristina Bratrein Medlem Kristina.Bratrein@tromsfylke.no Medlem X