TFFK

Ekspertgruppe kulturminneforvaltning i arealplanlegging

Navn Rolle E-post PP Teams
Jan Ingolf Kleppe Prosjektleder jan.ingolf.kleppe@ffk.no    
Kristin Foosnæs Medlem Kristin.Foosnaes@ffk.no    
Anne-Karine Sandmo Medlem anne-karine.sandmo@tromsfylke.no    
Randi Ødegård Medlem randi.odegard@tromsfylke.no