TFFK

Ekspertgruppe GIS-Geodata

Navn Rolle E-post PP Teams
Fredrik D. Haug Prosjektleder Fredrik.Duvholt.Haug@tromsfylke.no    
Kristin Foosnæs Medlem Kristin.Foosnaes@ffk.no