TFFK

Ekspertgruppe - Nordområdeutvikling - SA-NÆR-005

Navn Rolle E-post PP Teams
Marit Vambheim Magelssen Leder marit@ffk.no Eier X
Nils Arne Johnsen  medlem Nils.Arne.Johnsen@tromsfylke.no   X
Julia Seljeseth medlem julia.seljeseth@tromsfylke.no   X
Zølvi Pedersen medlem zolvi.pedersen@tromsfylke.no   X
Hilde Mietinen medlem Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no   X
Natalia Karlsen medlem natalia.karlsen@ffk.no   X