TFFK

Ekspertgruppe lovforvaltning (akvakultur, vann og kystsone)

Navn Rolle E-post PP Teams
Gunnar Davidsson Leder gunnar.davidsson@tromsfylke.no    
Frode Mikalsen medlem frode.mikalsen@tromsfylke.no    
Guri Ellila Brodahl medlem Guri.Ellila.Brodahl@tromsfylke.no    
Matthias Zielke medlem Matthias.Zielke@tromsfylke.no    
Majliz Berget medlem majliz.berget@ffk.no    
1 representant Finnmark fylkeskommune medlem