TFFK

Ekspertgruppe - samisk og kvensk - SA-KUL-007

Navn Rolle E-post PP Teams
Eirin Gjelsås Prosjektleder eirin.gjelsas@tromsfylke.no   X
Ida Huru Prosjektleder Ida.Thorseng.Huru@ffk.no   X
Lene Hansen   lene.hansen@tromsfylke.no   X
Tone Rognseth   Tone.Rognseth@tromsfylke.no   X
Edel Olsen   edel.olsen@tromsfylke.no   X
Nina Austad   Nina.Merete.Austad@ffk.no   X