TFFK

Ekspertgruppe - idrett - SA-KUL-004

Navn Rolle E-post PP Teams
Vibeke Skinstad Prosjektleder vibeke.skinstad@tromsfylke.no Eier X
Juli-Anne Staven Prosjektleder Juli-Anne.Staven@ffk.no Eier X
Johnni Håndstad Medlem johnni.handstad@tromsfylke.no Medlem X
Emil Agersborg Bjørnå Medlem emil.bjorna@ffk.no Medlem X