TFFK

Ekspertgruppe - folkehelse - SA-KUL-006

Navn Rolle E-post PP Teams
Vibeke Skinstad Prosjektleder vibeke.skinstad@tromsfylke.no Eier X
Juli-Anne Staven Prosjektleder Juli-Anne.Staven@ffk.no Eier X
Kristina Forsberg Medlem kristina.forsberg@tromsfylke.no Medlem X
Britt Somby Medlem Britt.Hjordis.Somby@ffk.no Medlem X