TFFK

Prosjektstab

Disse sitter i prosjektstaben

- Stein Ovesen (TFK) og Øystein Ruud (FFK)
Prosjektledere - leder sammenslåingsprosjektet

- Camilla Heggeli Bjørn (TFK) og Heidi Brandt (FFK)
Prosjektkoordinatorer - koordinerer og har oversikt over prosjektgrupper og styringsgrupper. Har ansvar overordnet for gjennomføring av politiske møter   

- Håkon Dahlmo (TFK) og Sveinung Meyer Svendsen (FFK)
Ansvar for prosjektverktøyene: Prosjektportalen og Microsoft Teams

- Eirin Tapio (FFK) og Åshild Marita Håvelsrud (TFK) 
 Ansvar for HR/PO-saker i prosjektstaben og koordinerer medbestemmelsesmøter

- Tine Maggi Roska (FFK)
Koordinerer gjennomføring av politiske møter  

- Ole Stian Søyseth (FFK)
Koordinator i styringsgruppe sikker drift

- Raimo Valle (TFK)
Koordinator i styringsgruppe samfunnsutviklerrollen 

- Hege Wallenius (FFK)
Ansvar for og koordinerer kommunikasjon fra prosjektledelsen/prosjektet internt og eksternt

Ansvarsområder

Prosjektstaben skal ivareta følgende ansvarsområder:
- Sekretariatsfunksjon for prosjektet og fellesnemnda
- HR, kommunikasjon, personvern, arkiv og økonomi for hovedprosjektet
- Administrative støtteressurser til de politiske arbeidsgruppene
- Prosjektkoordinatorer som støtter prosjektledelsen i styring av prosjektet med følgende oppgaver:

- Støtte prosjektansvarlige i deres oppfølging av politiske underutvalg (følge opp rapportering)
- Støtte prosjektledelsen
- Kvalitetssikring av leveranser fra arbeidsgruppene, sørge for gode beslutningsprosesser i prosjektet og opp mot fellesnemnda
- Følge opp rapportering på kostnad og tid, usikkerhetsstyring (risiko og muligheter), prosjektinterne grensesnitt (avhengigheter), koordinering, og bidra til god intern kommunikasjon
- Etablere verktøy og prosedyrer for oppfølging, styring og kontroll av arbeidsgruppenes leveranser
- Sørge for ressurser som kan bistå fellesnemnda i budsjett- og økonomiplanprosessen