TFFK

Prosjektledelsen

Leder sammenslåingsprosjektet

Stabssjef i Troms fylkeskommune Stein Ovesen og fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark fylkeskommune utgjør prosjektledelsen. Henvendelser til prosjektledelsen kan sendes til prosjektledelsen@nyetffk.no.

Stein Ovesen (til venstre) og Øystein Ruud. Foto: Harald Hereide, Finmmark fylkeskommune

Mandat

Prosjektledelsens mandat er å planlegge og gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektledelsen etablerer en prosjektadministrasjon som er tilstrekkelig for et effektivt arbeid i prosjektet.  

Ansvarsområder

Prosjektledelsen har ansvaret for operativ styring og ledelse av hele prosjektet. Prosjektledelsen utfører rollen basert på delegasjonsfullmakt fra fellesnemda.
Prosjektledelsen får følgende ansvarsområder, og skal lede prosjektet med tilhørende administrative prosjektgrupper:

- Ansvarlig for prosjektets mål og for operativ styring av prosjektet.
- Styre og koordinere de administrative prosjektgruppene, og sørge for at prosjektgruppenes leveranser er godt tilpasset hverandre.
- Etablere gode planer og rapporterings- og styringssystem for prosjektet. Disse planene benyttes til å følge opp leveranser fra prosjektgruppene (tid, kost og kvalitet).
- Sørge for at prosjektet etablerer gode rutiner for styring av usikkerheter (risiko og muligheter), og håndterer eventuelle avvik og endringsbehov fra plan.
- Etablere gode rutiner for hvordan prosjektet skal ledes gjennom effektive kommunikasjonskanaler, verktøy, møteplaner, etc.
- Dialog med prosjektets nøkkelinteressenter.
- Sikre en god overføring av informasjon, kompetanse og erfaring fra dagens to fylkeskommuner og prosjektorganiseringen til den nye fylkeskommunen.

Prosjektledelsen innstiller til AU og har møte- og talerett i AU.