TFFK

Nyhetsbrev 7 – uke 33

Ansettelse av administrasjonssjef, pågående intervjuer og en hektisk høst er stikkord for første nyhetsbrev etter sommerferien.

Intervjugruppa i tilsettingsutvalget sammen med tilretteleggere fra PO/HO. Intervjugruppa gjennomfører intervjuer av kandidater til divisjonsdirektørstillinger. Fra venstre: Ulf T. Ballo, Wencke Elveslett, Åshild M. Håvelsrud, Hege Ryeng, John Karlsen og Tor Ødegård. Foto: Hege Wallenius

Ovesen blir administrasjonssjef

Sist uke ble det kjent at det er nåværende stabssjef i Troms fylkeskommune Stein Ovesen som blir administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han tiltrer stillingen 1. januar 2020.

Ovesen har vært stabssjef i Troms fylkeskommune i perioden 2004-2008 og fra 2011 til dags dato. I perioden 2008-2011 var han direktør ved Nord-Norges europakontor. 

I sammenslåingsprosessen har Ovesen i tillegg vært prosjektleder sammen med fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark fylkeskommune.

— Jeg ser fram til en faglig interessant utfordring, og å få være med og utvikle den nye organisasjonen samme med alle våre dyktige medarbeidere. Det blir også interessant å utvikle et godt samarbeid med politisk ledelse, for sammen å utvikle den nye regionen, sier Ovesen.

Les hele pressemeldingen om den nye administrasjonssjefen her.

Stein Ovesen under et møte i partssammensatt utvalg tidligere i år. Foto: Hege Wallenius

I gang med intervjuer

I ukene fremover pågår prosessen med å ansette ytterligere ledere, nærmere bestemt divisjonsdirektører. Etter planen skal de fire divisjonsdirektørene være på plass senest 4. september. Her kan du lese om tilsettingsutvalget som leder prosessen, og en oversikt over søkerlistene finnes her.

Status fra styringsgruppene

Styringsgruppe sikker drift melder at ekspertgruppene i sommer har arbeidet videre med å forberede drift av alle systemer fra 1.1.2020. Arbeidet vil nå gå inn i en særdeles hektisk periode utover høsten for å være sikker på at alle driftskritiske systemer vil være operative innen årsskiftet. Styringsgruppa skal møtes 5. og 6. september i Tromsø, hvor møtet i stor grad vil dreie seg om å sikre at arbeidet med alle kritiske systemer er i rute, og at samhandlingen mellom fag fungerer.

Styringsgruppe samfunnsutviklerrollen melder at det har vært noe arbeid i ekspertgruppene i sommer, men at hovedtyngden av arbeidet vil skje fra nå og framover. Styringsgruppa har fysisk samling i Vadsø 26. og 27. august, der de blant annet vil jobbe videre med innholdsdelen av samfunnsutviklerrollen, rapportere på status i prosjektgrupper og ekspertgrupper, avklare kritiske forhold som må være klar 1.1.20 og som har behov for rask avklaring fra prosjektledelsen, se på hvordan tverrsektorielle behov kan ivaretas, samt gjennomgang av status for arbeidet knyttet til overføring av nye oppgaver m.v.

Politiske møter

Arbeidsutvalgets møte 12. august ble avlyst. Neste planlagte møte for utvalget er dermed 18. september. Fullstendig oversikt over de enkelte utvalgs møter finnes på opengov-siden. Fellesnemndas neste møte skjer i Tromsø 2. og 3. oktober.

Med ønske om riktig god helg!

-Prosjektstaben