TFFK

Nyhetsbrev 6 - uke 26

Vi legger snart bak oss en måned med mye virksomhet knyttet til sammenslåinga, og for mange er sommerferie rett rundt hjørnet. Her er siste nytt om prosessen.

Ledelsesstrukturen som er beskrevet i divisjonsmodellen ble vedtatt av fellesnemnda under møtet i Kirkenes i juni.

Innplassering

I fellesnemndas møte 12. og 13. juni ble det vedtatt ny ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal sitte i de ulike lederstillingene. Denne prosessen starter nå. I dag, fredag 28. juni, har tilsettingsutvalget som fellesnemnda har nedsatt, sitt første møte. Utvalget skal tilsette ny administrasjonssjef og divisjonsdirektører.

Videre vil assisterende divisjonsdirektører, avdelingssjefer og assisterende avdelingssjefer bli innplassert. Innplassering av øvrige ledere vil skje når avdelingene har laget sitt forslag til organisasjonsstruktur. Les mer om planen for innplassering og tilsetting av ledere her.

Spørsmål og svar

Etter fellesnemndas møte i Kirkenes i juni, hvor skisse til ledelsesstruktur ble behandlet som sak, inviterte prosjektledelsen til å sende inn spørsmål knyttet til saken. Klikk her for å lese spørsmålene som er kommet inn, og se hva prosjektledelsen svarte.

Andre spørsmål dere måtte ha i løpet av sammenslåingsprosessen, og som skal rettes til prosjektledelsen, kan sendes til prosjektledelsen@nyetffk.no. Spørsmålene vil bli besvart fortløpende.

Informasjon til brukere av prosjektportalen

Prosjektstabens selvlæringskurs i Prosjektportalen er nå tilgjengelig gjennom KS Læring. Trykk her for å gå inn på kurset (krever pålogging). Kurset er også fortsatt tilgjengelig i powerpointversjon i Teams for de som foretrekker det.

«Finn Veien» er Difis e-læringskurs i Prosjektveiviseren. Kurset gir en innføring i prosjektmetodikken som ligger til grunn for Prosjektportalen, og tar opp mange begrep og temaer som behandles grundig i prosjektveiviseren.no. Trykk her for å gå til kurset.

Prosjektstaben anbefaler at brukere av Prosjektportalen tar begge disse kursene – enten alene eller flere sammen.

Dele info fra prosjektgruppa?

Alle prosjektgrupper har sine egne sider på nyetffk.no, og her skal referatene fra møtene i prosjektgruppene legges ut fortløpende. Referater sendes av informasjonsansvarlig prosjektgruppeleder til hege.wallenius@ffk.no, som legger ut referatene. Dersom det er øvrig informasjon prosjektgruppene ønsker at lastes opp på sine sider, kan dette sendes som PDF til samme e-postadresse. Eksempelvis har prosjektgruppe økonomi laget et nyhetsbrev om hva som skjer på økonomiområdet i forbindelse med sammenslåinga. Nyhetsbrevet finnes under overskriften «vedlegg» til høyre på denne siden.

Status fra styringsgruppene

Samfunnsutviklerrollen: Styringsgruppe samfunnsutviklerrollen avlyste sitt møte 24. juni, ettersom det arbeid og fremdrift i ekspertgruppene nå står sentralt. Alle ekspertgruppene er i sving og de første leveransene har begynt å komme til prosjektgruppene, men mye arbeid gjenstår. Styringsgruppa møtes fysisk i Vadsø 26.-27. august til en større statusgjennomgang og arbeid med innholdet i samfunnsutviklerrollen.

Sikker drift: Styringsgruppe sikker drift har hatt fire møter. Alle delprosjekt er godt i gang med arbeidet og har iverksatt underliggende ekspertgrupper. Styringsgruppas arbeid omhandler de mest driftskritiske områdene for å sikre at den nye fylkeskommunen er operativ 1. januar 2020, med særskilt hensyn til de arbeidsprosessene som er avhengige av tverrfaglig koordinering.

Neste møte for styringsgruppa vil være et fysisk møte i Tromsø 5-6. september.

Hva skjer til høsten?

Neste planlagte politiske møte i forbindelse med sammenslåinga er arbeidsutvalgets møte i Tromsø 12. august (NB! Møtet i AU 12. august er nå avlyst). Fellesnemnda møtes igjen 2. og 3. oktober.

God sommer!

Dette er trolig det siste nyhetsbrevet vi sender ut før ferien. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra august av. Da gjenstår det bare å ønske alle riktig god sommer! :)

- Prosjektstaben