TFFK

Nyhetsbrev 3 – Uke 14

God fredag til alle ansatte i Troms og Finnmark! Håper dere har hatt en fin uke!

Siden sist

Det har vært allmøter i både Tromsø og Vadsø. Vi håper dere fant dette informativt og at det bidro til å gi svar på noen av deres spørsmål. Neste planlagte allmøter er 14. juni, dagen etter at fellesnemnda har hatt sitt neste møte, som finner sted i Kirkenes.

Denne uken har det vært samling i Alta for tillitsvalgte fra Troms og Finnmark. I alt 25 tillitsvalgte møtte, og i tillegg deltok fem representanter for arbeidsgiversiden: Camilla Bjørn (assisterende stabssjef), Wencke Elveslett (HR-sjef), Eirin Tapio (nestleder HR), Tor Ødegård (PO-sjef) og Åshild Marita Håvelsrud (juridisk rådgiver, PO).

Flere temaer var oppe på samlingen. De tillitsvalgte arbeidet med hva husreglene betyr for dem. I tillegg kom de med innspill på hva som bør inn i omstillingsdokumentet for arbeidet framover. Prosessen med ny organisasjonsstruktur var også tema, og de tillitsvalgte fikk gi innspill på hvordan tidslinjen for dette arbeidet bør se ut.

Det ble også orientert om likheter og ulikheter i dagens to fylkeskommuner, og de tillitsvalgte jobbet med hva som bør være deres rolle i prosessen framover. Verdier for den nye fylkeskommunen og hvordan ledelsesverdiene i den nye fylkeskommunen bør være, var også tema. Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte var at det var nyttig å møtes, og at dagene hadde vært konstruktive.

Ledersamling i Tromsø

10. og 11. april samler prosjektledelsen for sammenslåinga ledere i Troms og Finnmark fylkeskommuner til en felles ledersamling i Tromsø. På samlinga skal lederne arbeide med kulturbygging og ledelse i omstillingsprosesser. I tillegg skal prosjektledelsen presentere premissene for organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune som ble vedtatt i fellesnemnda 26. februar.

Lederne skal jobbe med og komme med konkrete forslag til lederstruktur og overordnet organisering av det nye fylket. Prosjektledelsen skal bruke forslagene til å legge frem en sak til arbeidsutvalget og fellesnemndas møte i juni i Kirkenes.

Hvordan bli informert

I sammenslåingsprosessen som nå pågår, vil det for mange være et stort informasjonsbehov. Vi vil derfor minne om hvor dere kan søke svar på deres spørsmål:

Nettsiden nyetffk.no er kommunikasjonsplattform for både ekstern og intern kommunikasjon. Her finnes blant annet egenproduserte nyheter og lenke til siden for de politiske møtene og saksdokumentene. Nyhetene som legges ut på nyetffk.no, blir også postet på Facebook-siden Nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi anbefaler å følge denne siden for raskt å bli varslet om nye saker på nyetffk.no.

Videre jobber vi med å finne en god løsning for mer detaljert informasjon om styrings- og prosjektgrupper under menyknappen «For ansatte» på nyetffk.no. Det første innholdet på «For ansatte»-siden ble lagt ut denne uken, blant annet tidligere utsendte nyhetsbrev.

Har du spørsmål knyttet til nyetffk.no eller Facebook-siden, kan disse sendes til hege.wallenius@ffk.no

Prosjektportal og Teams

En del av dere har også blitt introdusert for prosjektportalen. Denne vil bli brukt som et styrings-, dokumentasjons- og informasjonsverktøy. Tilgang til prosjektportalen vil bli gitt til prosjektledelsen, styringsgruppekoordinatorer, prosjektgruppeledelse- og deltakere, ekspertgrupper, tillitsvalgte og hovedverneombud. Kontaktpersoner for opplæring, innloggingsproblemer, tekniske eller prosjektfaglige spørsmål kan sendes til Sveinung Meyer Svendsen og Håkon Dahlmo.

Vi vil også ta i bruk verktøyet Microsoft Teams. Dette er tenkt brukt som et verktøy for uformell kommunikasjon, samhandling og samtidig arbeid med dokumenter.

Politiske møter

24. april blir det nytt møte i arbeidsutvalget for fellesnemnda, denne gangen i Tromsø. Én sak står til behandling på møtet, og dette er prosess for nytt fylkesvåpen og ordførerkjede. Samme dag er det også møte i underutvalg budsjett og økonomiplan og underutvalg styringsform. Se full møteoversikt i kalenderen på nyetffk.no eller i saks- og arkivsystemet for fellesnemnda, arbeidsutvalget og andre utvalg. På sistnevnte side blir det også fortløpende lagt ut sakslister og saksdokumenter for politiske møter.

Til slutt vil vi minne om at spørsmål til prosjektledelsen kan sendes på epost til prosjektledelsen@nyetffk.no

Med ønske om god helg! :)

-Prosjektstaben